Konya Organize Sanayi Bölgesi
Online Tahsis Sistemi

6.Kısım Genişleme Alanı Ön Tahsis İlanı

Konya Organize Sanayi Bölgesi 6.Kısım Genişleme alanında bulunan 22 adet farklı büyüklükteki sanayi parselinin üretici vasfı taşıyan yatırımcılara ön tahsisi için başvurular alınmaya başlanmıştır.
1
Sistem Kayıt Aşaması
1 Nisan 2024 tarihinde sistem kayıt başvuruları alınmaya başlanacaktır. Onay sonrası sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz.
2
Başvuru Dosyası Teslimi
Sistemdeki tüm aşamalar tamamlandıktan sonra başvuru dosyasının müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.
3
Değerlendirme
Başvuru dosyanızın tesliminden sonra değerlendirme aşamasına geçilecek olup sonuç hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Sistem ile ilgili sorularınız için aşağıdaki e-posta adresine gönderim yapabilirsiniz.
tahsisislemleri@kos.org.tr

Ön Tahsis Başvuru Süreci

Müteşebbis Heyetimizce yapım ve hizmet çalışmaları devam eden Konya Organize Sanayi Bölgesi 6.Kısım Genişleme Alanında bulunan tahsise açılan parsellere başvuru yapabilmeniz için;

1-) Aşağıda bildirilen banka hesaplarımıza ön tahsis başvurusunda bulunacak gerçek kişi veya tüzel kişiye ait banka hesabından 10.000,00 TL dosya bedeli yatırarak, mevcut ilanımızdan sisteme kayıt olarak başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz.

NOT
1 Yatırılan dosya bedelleri idareye irat kaydedilecektir. Sisteme kayıt olup başvurusu onaylanan firmaların dosya bedeli iade edilmeyecektir.
2 İlgili bedelin faturası tarafınıza düzenlenecektir.
3 Dosya bedeli yatırırken açıklama kısmına “Ön Tahsis Başvuru Dosya Bedeli” yazınız.

2-) Bildirilen birim fiyatlar üzerinden son başvuru tarihi 30.04.2024 Saat 18.00’dir.

3-) Başvurusunu tamamlayan firmalar ile sistemde tercih etmiş olduğu parsel grubuna göre başvuru bedelini yatırdıktan sonra dosya teslim aşamasında yer belirleme işlemi yapılacaktır. Yer belirleme işleminde öncelik hakkı dosya teslim zamanına göre belirlenecektir.

4-) Teslim edilen başvuru dosyası komisyon tarafından incelenecek ve yönetim kurulu toplantısında değerlendirme sonucuna göre kabulü veya reddi yapılacak olup sonuç hakkında başvuru sahibine bilgi verilecektir.

5-) Başvurusu uygun bulunan firmaya ödeme planı tebliğ edilecek olup, 15 gün içerisinde ödeme şartlarını sağlayan firma ile ön tahsis protokolü imzalanacaktır. Davet yazısı gönderilen firmanın vazgeçmesi halinde yatırmış olduğu başvuru bedelinden %10 kesinti yapılacaktır.

6-) Bildirilen süre içerisinde şartları sağlamayan ve ön tahsis protokülünü imzalamayan firma ön tahsis hakkını kaybedecektir. Yeniden ön tahsis talebinde bulunması halinde öncelik hakkı olmayacak ve başvurusunu yenilemesi gerekmektedir.

7-) İlanımızda bulunan boş parsel sayıları dönem içerisinde neticelendirilen başvurulara göre değişiklik gösterebilir.

8-) Daha önce Müdürlüğümüze yapılan parsel talepleri ön başvuru niteliğinde olup; ilanda belirtilen şartlar dahilinde yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Geçmiş talepler ile herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

9-) Başvuru Adresi: Büyük Kayacık Mahallesi, Evrenköy Caddesi, No:12, Selçuklu, KONYA

10-) Başvuru ve Detaylar için: 0.332.239 01 56 / www.kos.org.tr

ÖN TAHSİSE AÇILAN PARSEL GRUP BİLGİSİ
S.N. Parsel Grupları Parsel Büyüklükleri Parsel Sayısı
1 1.GRUP 9.000 m² - 10.000 m² Normal Alan: 5
2 2.GRUP 10.001 m² - 16.000 m² Normal Alan: 1 - Şartlı Alan: 4
3 3.GRUP 16.001 m² - 20.000 m² Normal Alan: 2
4 6.GRUP 30.001 m² - 35.000 m² Normal Alan: 1
5 7.GRUP 35.001 m² - 42.000 m² Normal Alan: 1
6 8.GRUP 42.001 m² - 50.000 m² Normal Alan: 3
7 9.GRUP 50.001 m² - 60.000 m² Normal Alan: 1
8 10.GRUP 60.001 m² - 70.000 m² Normal Alan: 3
TOPLAM 21 (Normal Alan: 17 - Şartlı Alan: 4)
Üretim sürecinde çevreyi etkileyen prosese sahip firmaların (Döküm, Dövme, Koku Oluşturan Faaliyet Konuları) şartlı alanlara başvurması gerekmektedir.
ÖN TAHSİS PARSEL FİYAT BİLGİSİ
S.N. Şerefiye Bilgisi m² Birim Fiyatı
1 1 Yola Cepheli 3.490,00 TL
2 2 Yola Cepheli 4.010,00 TL
3 3 Yola Cepheli 4.390,00 TL
4 4 Yola Cepheli 4.650,00 TL
KDV İstisnası: 3065 sayılı Kanunun (17/4-K) maddesine göre; "Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV'den istisnadır." Hükmü gereğince düzenlenecek olan Parsel Tahsis Bedeli Faturalarında KDV istisnası olacaktır. (Tahsis bedeli faturaları parsel tahsis sözleşmesi imzalanması (Tahmini 2025-Haziran) akabinde düzenlenecektir.)

Ön Tahsis Bedeli Ödeme Süreci

1-) Peşin Ödeme Seçeneği: Tahsis bedelinin tamamının PEŞİN olarak ödenmesinin tercih edilmesi durumunda peşin ödeme planına göre oluşan bedelin KOSB’nin banka hesabına Ön Tahsis Protokolü öncesi defaten yatırılarak,

2-) Vadeli Ödeme Seçeneği: Tahsis bedelinin VADELİ olarak, toplam tahsis bedelinin % 20’sinin KOSB’nin banka hesabına Ön Tahsis Protokolü öncesi defaten yatırılmasına, Bakiye kalan % 80’lık kısmın 12 eşit taksit halinde, Ağustos 2024’den başlamak üzere dörder aylık dönemlerde Nisan 2028’e kadar ödenerek. (Ön Tahsise hak kazanan firma, taksitler için kendi çeklerini düzenleyip Ön Tahsis Protokolü öncesi KOSB’a teslim edecektir. Müşteri ödeme evrakı, senet vb. ödeme çeşitleri kabul edilmeyecektir.)

Not: Vadeli tahsislerde TÜİK tarafından açıklanan (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 endeksi ile taksit ödeme dönemlerine ait (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 endeksi değişim oranınca güncelleme yapılarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

Ön Tahsis Başvuru Süreci

Dosya Bedeli yatıran firmaların başvuru dosyalarını teslim etmeden önce aşağıda bildirilen ilgili başvuru bedelini yatırarak dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

PARSEL GRUPLARI BAŞVURU BEDELİ PARSEL GRUPLARI BAŞVURU BEDELİ
1.GRUP 9.000 m² - 10.000 m² 1.000.000,00 TL 6.GRUP 30.001 m² - 35.000 m² 3.500.000,00 TL
2.GRUP 10.001 m² - 16.000 m² 1.500.000,00 TL 7.GRUP 35.001 m² - 42.000 m² 4.000.000,00 TL
3.GRUP 16.001 m² - 20.000 m² 2.000.000,00 TL 8.GRUP 42.001 m² - 50.000 m² 5.000.000,00 TL
4.GRUP 20.001 m² - 25.000 m² 2.500.000,00 TL 9.GRUP 50.001 m² - 60.000 m² 6.000.000,00 TL
5.GRUP 25.001 m² - 30.000 m² 3.000.000,00 TL 10.GRUP 60.001 m² - 70.000 m² 7.000.000,00 TL
BANKA HESAP NUMARASI
Banka Adı Hesap Adı Şube Kodu Hesap No Iban No
Albaraka Türk Katılım Bankası Konya Organize Sanayi Bölgesi 134 6970098-000142 TR72 0020 3000 0697 0098 0001 42
Garanti BBVA Konya Organize Sanayi Bölgesi 1463 6202473 TR81 0006 2001 4630 0006 2024 73
Halk Bankası Konya Organize Sanayi Bölgesi 1446 16100001 TR49 0001 2001 4460 0016 1000 01
İş Bankası Konya Organize Sanayi Bölgesi 4535 958 TR19 0006 4000 0014 5350 0009 58
Kuveyt Türk Katılım Bankası Konya Organize Sanayi Bölgesi 217 349792-7 TR65 0020 5000 0003 4979 2000 07
Vakıflar Bankası Konya Organize Sanayi Bölgesi 1025 158007287648806 TR18 0001 5001 5800 7287 6488 06
Ziraat Bankası Konya Organize Sanayi Bölgesi 2087 37014151-5038 TR40 0001 0020 8737 0141 5150 38

Parsel Tahsis Prensipleri

Başvuru dosyaları aşağıda belirtilen Konya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nce alınmış olunan prensip kararı çerçevesinde değerlendirilecektir.

1-) Üretim Konusu: Başvuru yapan firmalardan parselde yapacakları üretime ait NACE kodu talep edilecek olup faaliyet konusunun üretim içermesi gerekmektedir. Yatırımcının Yönetmelikte belirlenen sürelerde yatırımını tamamlayarak beyan ettiği faaliyet konusunda üretim yapması ve İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alması zorunludur.

2-) Çoklu Başvurular: Tüm başvuru sahiplerine eşit kura hakkı tanımak adına; %50 ve fazla hissesi aynı gerçek/tüzel kişi veya kişilere ait olan başvurular, çoklu başvuru olarak değerlendirilecektir. Bu durumda olan başvuru grubu içerisinde yer alan bir firmaya başvuru hakkı verilecek olup, diğer başvuru/başvuruları kur'a dışı bırakılacaktır.

3-) Bölgede Yer Alamayacak Sektör Grupları: Faaliyet konusunun Müteşebbis Heyetçe belirlenen bölgede kurulamayacak tesisler içerisinde yer almaması gerekmektedir.

Bölgede Yer Alamayacak Sektör Grupları İçin Tıklayınız.

4-) Tek Kişi Şartı: Parsel tahsisi, tek gerçek kişi ya da tek tüzel kişiye yapılacaktır. Hisseli olarak, birden fazla kişiye, adi ortaklığa ya da birden fazla tüzel kişiye parsel tahsisi yapılmayacaktır.

5-) Spekülatif Amaçlı Başvurular: Katılımcı vasfı taşımayan, spekülatif amaçlı olduğu kanaati oluşturan başvurular, bölgede parseli olup parsel veya parselleri kirada olan firmaların başvuruları (Üretim kapasitesi gereği büyük parsele geçerek küçük parselini kiraya veren firmalar istisnadır.), bölgede üretim yapılmadan boş halde parseli bulunan firmaların başvuruları, 2018 yılı ve sonrası tahsislerde, tahsis hakkı kazanan başvurulardan henüz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alarak üretime geçmeyen, yerini satan, kiraya veren veya 6.Kısım'da ön tahsis hakkı kazanan firmaların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Spekülatif Amaçlı İşlemleri Önlenmeye Yönelik Değerlendirmeye
Alınmayacak Başvurular ve İlgili Tedbirler

1-) Kiralama ve Satış Yasağı: Tahsis hakkı kazanılan parselde İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alındığı tarihten itibaren 3 yıl tamamlanmadan parsel satış taleplerine veya kiraya verme taleplerine uygunluk verilmeyecektir. Ön tahsis protokolü öncesinde parsel tahsis sözleşmesi imzalaycağına ve 3 yıl şartına uyacağına dair taahhütname talep edilecektir.

2-) Hisse Yapısı Bildirimi: Tüzel kişi ortaklık paylarında, parsel tahsisinin devri amacıyla değişiklik yapılması spekülatif işlem olarak değerlendirilecek ve bu durumun OSB tarafından tespit edilmesi halinde parsel tahsisi iptal edilecektir. Parsel tahsis talebinde bulunan tüzel kişiler, 1. Maddede belirtilen süre de dahil olmak üzere tüm tahsis aşamalarında gerçek ve tüzel kişi ortaklarını ve ortaklık paylarını var ise tüzel kişi ortaklık paylarını son gerçek kişiye kadar beyan etmek zorundadır.

3-) Ön Tahsis Protokolü: Protokolü belirlenen sürelerde imzalamayanların ön tahsis hakları iptal edilerek, yatırmış oldukları başvuru bedellerinden %10 kesinti yapılarak kalan tutar iade edilecektir. Ön tahsis protokolü imzalandıktan sonra vazgeçenlerin başvuru bedellerinden %12 kesinti yapılarak ödemiş oldukları geri kalan bedeller 1 yıl içerisinde geri ödenecek olup bu durumda firmalar herhangi bir faiz ve tazminat talep edemeyeceklerdir.

4-) Ön Tahsis Aşaması: 6.Kısım genişleme alanına ait kamulaştırma ve tapu tescil işlemlerinin tamamlanması ile Parselasyon planının Bakanlık tarafından onaylanması akabinde Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte Parsel tahsis sözleşmeleri imzalanacaktır. Katılımcıların ruhsat süreleri tahsis sözleşmesinin imzalanması ile başlayacak olup ön tahsis aşamasında inşaat izni verilmeyecektir. (Parsel Tahsis Sözleşmelerinin imzalanması için öngörülen tahmini süre 2025 - Haziran dönemidir.)

5-) Parsel Tahsis Sözleşmesi: Ön tahsis dönemi sonrasında tebliğ edilen süre içerisinde tahsis sözleşmesi imzalamayan firmaların başvuru bedelinin %12’si kesilerek ödemiş oldukları geri kalan bedeller 1 yıl içinde geri ödenecek olup bu durumda firmalar herhangi bir faiz ve tazminat talep edemeyeceklerdir. Tahsis sözleşmesi imzalandıktan sonra vazgeçen veya sözleşmesi fesh edilen katılımcıların başvuru bedelinin %15’i kesilerek, geri kalan bedeller Yönetmelik hükümlerine göre iade edilecektir.

2024 @ KOS Bilgi Sistemi - Online Tahsis Sistemi | Tüm Hakkı Saklıdır.